انجمن حسابداران


+ سرمایه در گردش

سرمایه در گردش حاشیه ایمنی اعتبار دهندگان است،در شرکتهایی که در کوتاه مدت با مشکل،استقراض مواجه هستند می بایست سرمایه در گردش بالایی داشته باشند.  سرمایه در گردش از رابطه زیر به دست می آید :

                سرمایه در گردش = بدهیهای جاری - داراییهای جاری

تصور بر این است که بدهی جاری میبایست توسط یک دارائی جاری تسویه شود. در این صورت دارائی جاری که پس از پرداخت این بدهی جاری باقی میماند سرمایه در گردش شرکت است.از سوی دیگر اگر تمام بدهی های جاری به دارائی جاری تبدیل شده باشند تفاوت دارائی و بدهی جاری برابر با سرمایه ای از شرکت است که به یک دارائی جاری تبدیل شده . سرمایه در گردش شرکت برای اعتبار دهنگان برون سازمانی( بانکها و موسسات اعتباری) عامل مهمی برای اعطای این اعتبارات و تسهیلات به شمار میرود . در واقع هر چه این عدد افزایش یابد توانائی شرکت در باز پرداخت دیون نیز افزایش مییابد .
از سوی دیگر فزونی سرمایه درگردش برای مدیریت سازمان از این نظر که از منابع برون سازمانی استفاده نکرده است و یا دارائی جاری بیش از حد نگهداری کرده میتواند یک سوء مدیریت را نشان دهد.

این تصویر مفاهیم سرمایه در گردش(تفاضل دارائیهای جاری با بدهیهای جاری ) رو بخوبی نشون میدهد .

 

نویسنده : سروش آسمانی ; ساعت ۳:۳٤ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٩
تگ ها:
comment نظرات () لینک